Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Dátum, Link Település újságban írt neve Település jelenlegi neve Részlet a cikkből Tárgyszó Cikk helye
Zala-Somogyi Közlöny 1864.09.20. Sormás Sormás Sormáson uj épület boltja, s egész lakhelyisége bérbe adatik bérbe–adási hirdetés 12. oldal, A Hirdetés rovatban 2. hasáb, alulról a 2. hirdetés
Zala-Somogyi Közlöny 1866.08.10. Sormás Sormás Egy férfi egy másikat megfosztotta férfiasságától barbarizmus 6. oldal, 1. hasáb Hírek rovat 7. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1868.03.07. Sormás Sormás 150 frt. értékü tárgyakat oroztak el kifosztották a templomot 2. oldal, 3. hasáb 6. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1870.08.20. Sormás Sormás Lovat loptak csikóval együtt lopás 15. oldal, 2. hasáb 3. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1872.01.11. Sormás Sormás Mellényzsebét kivágva találta s a pénz onnon eltűnt lopás 16. oldal, 4. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1875.12.12. Sormás Sormás Kitört a torok betegség 15. oldal, 1. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1876.06.18. Sormás Sormás Jelentés érkezett a szolgabirosághoz gyilkosság 22. oldal, 4. hasáb utolsó bekezdés
Zalai Közlöny 1879.02.20. Sormás Sormás Sormási lakósra reá esett a fatörzs, s agyonütötte haláleset 3. oldal, 1 hasáb 10. bekezdés
Zalai Közlöny 1879.06.12. Sormás Sormás Népiskolai növendékek a falu erdejében tavaszi mulatságot tartottak mulatság 3. oldal, 2. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1880.06.03. Sormás Sormás Kitüzött majális az idő kedvezőtlensége miatt megtartható nem volt elmaradt majális 2. oldal, 4. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1880.10.07. Sormás Sormás Első eset e vidéken, hogy körjegyzőnek izraelita vallásu lett megválasztva körjegyzőnek választva 8. oldal, 4. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1880.11.11. Sormás Sormás Az órák meg is álltak, a nép mind az utczákon volt látható földrengés 10. oldal, 2. hasáb az utolsó bekezdés
Zalai Közlöny 1884.02.07. Sormás Sormás Dr. Kele Antal urat a sormási iskolaszék elnökségére iskolaszék elnök választás 9. oldal, 3. hasáb az utolsó bekezdés
Zalai Közlöny 1886.05.29. Sormás Sormás Tüzoltóság majálist rendezett a sormési erdőben majális 19. oldal, 4. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1887.05.14. Sormás Sormás Tüzoltó-egylet mulatságot tart mulatság 6. oldal, 5. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1887.06.11. Sormás Sormás Közös legelő területének egy részéből, faiskola épül tanulók számára faiskola építés 6. oldal, 2. hasáb 1. bekezdés
Zalai Közlöny 1887.07.16. Sormás Sormás A sormási birónak a lovai megvadultak megvadult lovak 10. oldal, 5. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1888.05.12. Sormás Sormás Meghalt Gál Jánosné ottani lakosnak 26 éves Rozi nevü leánya kihantolás 8. oldal, 5. hasáb a Hírek rovatban az utolsó bekezdés
Zalai Közlöny 1888.05.19. Sormás Sormás Önk. tüzoltóegyesület majálisa szépen sikerült jól sikerült majális 17. oldal, 2. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1888.06.16. Sormás Sormás Kele István sormási lakos f. hó 13.-án 3 tehenet hajtott haza Sormásra rablás 13. oldal, 1. hasáb az utolsó bekezdés
Zalai Közlöny 1888.10.20. Sormás Sormás Mult szerdán délután mintegy 26 pajta égett el temérdek takarmány tűz 11. oldal, 2. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1888.10.27. Sormás Sormás F. hó 25 én virradóra Sormáson özvegy Kele Ferencz (fekete) födmivest szobájában a gerendára felkötve öngyilkosság 15. oldal, 2. hasáb az utolsó bekezdés
Zalai Közlöny 1888.11.03. Sormás Sormás A községbeliek a tűz keletkezésére nézve azt beszélik, hogy Kele Ferencz egy leánynyal részletek az öngyilkosságról 3. oldal, 1. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1888.11.10. Sormás Sormás Az ottani egyetlen trafikos boltban egyéb szivar nem csak a végett végü 2 krajczáros trafik ellenőrzés 7. oldal, 3. hasáb 1. bekezdés
Zalai Közlöny 1889.06.29. Sormás Sormás Lélekemelő ünnepséggel ment végbe mult vasárnap Sormáson az urnapi körmenet úrnapi körmenet 22. oldal, 4. hasáb alulról a 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1891.11.21. Sormás Sormás Tüzoltók tánczvigalma táncvigalom 11. oldal, 2. hasáb Megyei rövid hírek 4. hír
Zalai Közlöny 1893.06.03. Sormás Sormás Tiszteletbeli elnökének a kanizsai járás köztiszteletben álló főszolgabíráját megválasztás 2. oldal, 3. hasáb alulról a 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1897.11.27. Sormás Sormás A patkányok annyira elszaporodtak, hogy saját házaikból kiüldözik a lakókat rágcsálók 16. oldal, 4. hasáb 7. bekezdés